Intranet

Kvalitetssikring

Faste procedurer for at sikre optimal gennemførte CTS og IBI projekter

Hos dominus arbejder vi efter faste procedurer og metoder for at sikre den højeste kvalitet i projektet og den største tilfredshed blandt kunderne.

Kvalitetsplan

Vi udarbejder en kvalitetsplan for at sikre, at ansvarsfordelingen, projektets involverede personer og periode er helt på plads. Du kan se vores kvalitetsplan ved at klikke her >>

Kontrolplan

dominus kontrollerer og dokumenterer kvaliteten i hvert projekt. Her kan du se vores kontrolplan >>

dominus er ISO 9001 certificeret:

Hvorfor er dominus ISO9001 certificeret?

Fordi vi er bevidste om vore kunders ønsker og hele tiden forsøger at leve op til deres krav om højt serviceniveau, faglig ekspertise og rådgivning, sikkerhed samt frem for alt arbejde af høj kvalitet udført af alle medarbejdere i Dominus. Alle afdelinger i dominus arbejder efter ISO9001, for at sikre dette.

Formålet med kvalitetsledelsessystemet ISO9001 er, at skabe et fundament for alle medarbejdere og ledelsen i DOMINUS A/S. Ved hjælp af kvalitetsledelse opretholdes fokus på kundens behov, lov- og myndighedskrav og løbende forbedring af virksomheden. Systemet omfatter alle virksomhedens aktiviteter og ydelser, fra første kontakt med kunden til levering af det færdige produkt og efterfølgende vedligeholdelse afrelation med kunden.

Risikotænkning - Rammer, vilkår og interessenter

Vi arbejder målrettet med, at afdække de risici vi er udsat for. Vi har identificeret, og overvåger løbende eksterne og interne forhold, der har indflydelse, eller har potentiale til, at kunne få indflydelse på vores evne til at agere i markedet, og levere og servicere vores kunder på tilfredsstillende vis.

Overvågning af processer, evaluering og løbende forbedring.

Vi har etableret målehierarki, bestående af Key Performance Indicators (KPI), disse KPI'er fastsættes af ledelsen og skaber overblik over ressourceforbrug, evne til at opnå ønskede resultater og giver os mulighed for at skabe forbedring ved hjælp af mål.

Projektudførelser

For at sikre projekteringen og udførelsen af nye CTS installationer gennemføres og dokumenteres på en styret måde. Der er udført standard procedurer gældende for alle nye CTS installationer samt serviceopgaver der udføres i en af dominus afdelinger.Retningslinjerne for projektering og udførelse er opdelt i nedenstående 6 områder:

 • Overdragelse fra salgsafdeling. (se eksempel på Skema her)
 • Projektering incl.:
  • Tegningsliste over interne dokumenter
  • Projektgranskning
  • DDC-Tegninger og zonematrix
  • Funktionsbeskrivelser
  • Systemkonfiguration
  • Komponentlister
  • El diagrammer
  • Oprettelse af KS-skemaer til teknikere (se eksempel på Skema her)
  • Koordinering af teknikere.
 • Overdragelse projektleder til tekniker. (se eksempel på Skema her)
 • Styring af Underentreprenør
 • Undervisning af slutbruger
 • Aflevering til kunden
 • Kontakt

  Her kan du finde den dominus medarbejder, du ønsker at komme i kontakt med eller du kan udfylde kontaktformularen, så vender vi hurtigt tilbage.