Intranet

Optimering

af CTS og IBI projekter

Hois dominus arbejder vi efter en fast og afprøvet model, når vi gennemfører CTS og IBI projekter. Vores model er opdelt i faser, der er din sikkerhed for et succesfuldt projekt. Under hele projektet har en udvalgt projektleder fra dominus ansvaret for projektforløbet.

Projektgranskning

Gennemgang af projekt og løsning med bygherre/entreprenør og rådgivere.

Projektløsning

Som i udbudsmateriale - hvis det er beskrevet i udbud. Hvis udførelsen er efter byggeprogram, sker det i samarbejde med øvrige tekniske installationer.

Udarbejdelse af tegninger

Funktionsdiagram, funktionsbeskrivelser og tavletegninger.

Tavleproduktion

dominus anvender 2 leverandører til produktion af tavler. Begge leverandører er specialister i tavleproduktion til CTS- og IBI-anlæg.

Installation

dominus foretager ikke selv elinstallationer, men indkøber disse ydelser ved elinstallatør. Hvis det er muligt, anvender vi lokal el-installatør. dominus har udarbejdet en standard for disse mht. installation, kabeltyper, opmærkning etc.

Programmering, opstart og indregulering

Til hvert projekt bliver tilknyttet en erfaren dominus tekniker. Teknikeren har ansvaret for programmering, afprøvning, indregulering, kvalitetssikring og aflevering i samarbejde med projektlederen.

Kvalitetssikring

dominus har et fast koncept for kvalitetssikring, som kan ses her >>

40-dages test

dominus foretager 40-dages test, som du kan læse mere om her >>

Service

Planlagt service for opretholdelse af højeste komfort og laveste energiforbrug er vigtig. dominus har udarbejdet et servicekoncept således, at graden af service, som dominuis leverer, kan tilpasses kundens organisation og behov. Du kan læse mere om vores servicekoncept her >>