Intranet

40 dages test

af CTS/ IBI-anlæg ved aflevering.

1. Log-bog

Driftpersonale fører Log-bog, hvor driftsmæssige forhold noteres. F.eks. noteres ændringer i setpunkter, anlæg der bliver manuelt stoppet mv. Endvidere noteres det, hvis personale føler, at anlæg ikke virker optimal. Opstår der uforklarlige værdier på skærmen, fortages udskrift eller gemmes i fil.

2. Ventilationsanlæg

Der igangsættes trendlog på indblæsningstemperatur, rumtemperatur, ønsket indblæsningstemperatur/rumtemperatur og driftider. Udstyringssignaler ses for varme, køl, genvinding og pumper. Alarmer og andre forstyrrelser gemmes automatisk i alarmrapportens historik.

3. Varmeanlæg

Der igangsættes trendlog på fremløbstemperatur / returløbstemperatur / udetemperatur og evt. rumtemperatur samt ønsket fremløbstemperatur. Driftstider. Udstyringssignaler for varme og pumper. Alarmer og andre forstyrrelser gemmes automatisk i alarmrapportens historik.

4. Rumzoner

Der igangsættes trendlog på rumtemperatur / ønsket rumtemperatur, brugstid og udstyringssignaler. Der, Hvor der er lysstyring, logges på PIR-detektor.

5. Køleanlæg

Der logges på temperatur på hovedanlæg og fejlsignaler. Blandesløjfer for kølebafler igangsættes via trendlog på fremløbstemperatur  samt udregnes som fremløbstemperatur. Driftstider. Udstyringssignaler for ventiler og pumper. Alarmer og andre forstyrrelser gemmes automatisk i historisk alarmrapport.

6. Øvrige anlæg

Der igangsættes den nødvendig trendlog. Alarmer gemmes automatisk i historisk alarmrapport.

7. Granskning af resultat

Efter 40-dages testens udløb udarbejdes rapport af leverandør, der sammenfatter resultatet. Herefter gennemgår bygherre, rådgiver, driftpersonalet og leverandør materialet. Der foretages finjustering af anlægget. Ved eventuelle grove fejl rettes disse og testen på pågældende anlæg forlænges 14 dage.

  • Kontakt

    Her kan du finde den dominus medarbejder, du ønsker at komme i kontakt med eller du kan udfylde kontaktformularen, så vender vi hurtigt tilbage.

  • Tilmeld dig nyhedsbrevet

    Med nyhedsbrevet får du relevant information om styring og bygningsautomatik. Læs om nye produkter, muligheder og service - og bliv inspireret af konkrete cases.