Intranet

40 dages test

af CTS/ IBI-anlæg ved aflevering.

1. Log-bog

Driftpersonale fører Log-bog hvor driftsmæssige forhold noteres. F.eks. noteres ændringer i setpunkter , anlæg der bliver manuelt stoppet etc.Endvidere noteres hvis personale føler at anlæg ikke virker optimal. Opstår der uforklarlige værdier på skæm fortages  udskrift eller gemmes i fil.

2. Ventilationsanlæg

Der igangsættes trendlog på indblæsningstemperatur , rumtemperatur Ønsket indblæsningstemperatur / ønsket rumtemperatur. Driftider . Udstyringssignaler for varme, køl , genvinding og pumper. Alarmer og andre forstyrelser gemmes automatisk i historisk alarmrapport.

3. Varmeanlæg

Der igangsættes trendlog på fremløbstemperatur / returløbstemperatur / udetemperatur og evt. rumtemperatur  samt ønsket fremløbstemperatur. Driftider . Udstyringssignaler for varme, og pumper. Alarmer og andre forstyrelser gemmes automatisk i historisk alarmrapport.

4. Rumzoner

Der igangsættes trendlog på rumtemperatur / ønsket rumtemperatur ,brugstid og udstyringssignaler. Hvor der er lysstyring logges på PIR-detektor.

5. Køleanlæg

Der logges på temperatur på hovedanlæg og fejlsignaler. Blandesløjfer for kølebafler igangsættes trendlog på fremløbstemperatur  samt udregnet fremløbstemperatur. Driftider . Udstyringssignaler for ventiler og pumper . Alarmer og andre forstyrelser gemmes automatisk i historisk alarmrapport.

6. Øvrige anlæg

Der igangsættes nødvendig trendlog. Alarmer gemmes automatisk i historisk alarmrapport.

7. Granskning af resultat

Efter 40 dages testens udløb udarbejdes rapport af leverandør der sammenfatter resultatet. Herefter gennemgår bygherre , rådgiver , driftpersonalet og leverandør materialet. Der foretages finjustering af anlægget . Ved eventuelle grove fejl rettes disse og testen påpågældende anlæg forlænges 14 dage.

  • Kontakt

    Her kan du finde den dominus medarbejder, du ønsker at komme i kontakt med eller du kan udfylde kontaktformularen, så vender vi hurtigt tilbage.

  • Tilmeld dig nyhedsbrevet

    Med nyhedsbrevet får du relevant information om styring og bygningsautomatik. Læs om nye produkter, muligheder og service - og bliv inspireret af konkrete cases.