Intranet

Viborg Rådhus

Fakta om løsningen

Anlægget er et nul energihus. Der er etableret grundvandskøling, termodæk imellem etager. Naturligventilation i storrums-kontorer, samt atrium. 7000 CTS  pkt. Honeywell SymmetrE™ R410 station - 30 CTS undercentraler

  • I 50 IBI zoner ; lys med dæmp via DALI, VAV og Køl og varme via termodæk, samt solafskærmning og naturlig ventilation.Naturlig ventilation (hybrid ventilation) måling af luftkvalitet, temperatur
  • Mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding
  • Adsorbtionsvarmepumper, som drives med fjernvarme.
  • Passiv og aktiv køling af bygningsmassen (betongulv, åbne nedhængte lofter)Køling med grundvand
  • Dagslysstyring
  • Ekstern solafskærmning
  • Solcelleanlæg på overdækkede P-pladser (ca. 1265m2 monokrystallinske solceller)
  • CTS-anlæg henter kontinuerligt  vejrprognoser som indgår som styringsparametre,  for optimal styring af bl.a tilførsel af køl og varme i betondæk.

Lavenergiklasse 1

Ved hjælp af en varmepumpe og termoaktive konstruktioner kan rådhuset udnytte energien op til 50 pct. bedre end normalt. Derudover er de termoaktive konstruktioner med til at give et godt indeklima.

Viborg Rådhus får et samlet energiforbrug, som opfylder de retningslinjer, der er defineret i det danske bygningsreglement (BR08) som lavenergiklasse 1 (max (50 +1100 / A) kWh/m2a (A = det opvarmede gulvareal)))

dominus løsning

Med det installerede Honeywell SymmetrE™ R410.0 CTS-anlæg hentes kontinuerligt vejrprognoser som indgår som styringsparametre,  så optimal styring af bl.a tilførselaf køl og varme i betondæk.

Systemkonfiguration

Den aktuelle systemkonfiguration kan ses ved at klikke her.