Intranet

Skanderborg rådhus og dobbelthal

Fakta om løsningen

Projektet udføres med en Honeywell Arena AX løsning. Der anvendes Hawk® controllere som understationer og integrationsplatform. I IBI-zoner anvendes Honeywell Spyder IBI-controllere som forbindes til understationer via BACnet kommunikation.  

Følgende anlæg styres reguleres og overvåges af CTS:
12stk. Ventilationsanlæg,
4stk. Kølemaskiner samt køleveksler
Blandesløjfer for radiatoranlæg
Blandesløjfe for gulvvarmeanlæg
Brugsvand
Målerdata opsamles og visualiseres på hovedcenter.
232 IBI zoner. Styring af radiatorvarme. Møderum og småkontorer med VAV og storrumskontor med kølebafler.  
Røgudluftning
Alarm fra pumpebrønde, fedtudskiller samt elevator
El-tracing startsignal hårdt fortrådede signaler
ABA alarmoverførsel for stop af ventilation hårdt fortrådede signaler
Nødbelysning fejlalarmer via hårdt fortrådede signaler
Styring af ca. 100 stk. brandspjæld
Levering og integrering af vejrstation
Styring af solafskærmning facadevis ud fra vejrdata
Styring af naturligventilation med vinduesopluk ud fra temperatur og Co2 niveau.


dominus har fået opgaven på etablering af CTS-anlæg.

KPC A/S fra Herning bygger huset sammen med arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen og ingeniørfirmaet Bascon. Huset skal indeholde Skanderborg Kommunes administrationscenter med byrådssal, plads til politistation og tilhørende dobbelthal til både idræt, koncerter og andre kulturbegivenheder.

dominus udføre CTS-anlægget for DP Ventilation A/S som har den samlede leverance på ventilation og CTS som underleverandør til KPC A/S.

Dobbelthallen placeres langs med den eksisterende træningshal med mulighed for adgang til landskabet mod øst og vest via store landskabsbearbejdninger, der danner ude-opholdsarealer.

Hele anlægget bindes sammen af en øst-vest gående foyer og en gennemgående svævende bygningsdel, der indeholder fællesfunktioner som mødecenter, fitnessområde samt vipfunktioner.

I alt 700 medarbejdere kommer til at arbejde på Fælleden, når den nye bygning skal stå færdig i slutningen af 2016
Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde har udtalt, at visionen bag huset er at skabe et levende og attraktivt dynamisk samlingspunkt for hele kommunen. Fælleden skal ikke bare være arbejdsplads. Her skal være fuld af liv de fleste af døgnets vågne timer, året rundt. Her skal være plads og rum til, at aktive borgere kan mødes i dialog med politikere, ansatte og hinanden.
I dominus er vi glade for opgaven og det gode samarbejde med DP ventilation og KPC.

CTS-projektet styres af dominus projektleder Jacob Haulrich fra Aarhus.