Intranet

Saxo Bank

Fakta om løsningen

CTS og IBI  punkter : 3300
28 undercentraler, Honeywell SymmetrE™ R410.0  Server
180 Prolon IBI controllere

Lys, varme og ventilation på alle etager hos Saxo Bank styres af CTS-anlæg fra dominus

Da Saxo Bank skulle bygge nyt domicil faldt valget som CTS-leverandør på dominus. Der er tale om en arbejdsplads med 850 personer i en bygning med et etageareal på 15.874 m2.

Opgaven gik ud på at skabe overblik og kontrol over lys, ventilation og varme, hvor central styring kunne suppleres med overstyring af brugerne i de enkelte rum.

Krav til CTS-anlægget

Ved projekteringen af CTS-anlægget lagde Saxo Bank vægt på, at fejl ikke må medføre driftforstyrrelser. Derfor har dominus udført alle kritiske anlæg i serverrum, krydsfeltrum og UPS-rum som redundante anlæg, hvor 2 forskellige CTS-tavler styrer og forsyner anlæggene. Hvis et køleanlæg / CTS-tavle - bliver defekt, vil det andet køleanlæg / CTS-tavle overtage styringen, og da hvert anlæg er dimensioneret til at klare opgaven alene, vil det ikke medføre driftsforstyrrelser.

Til at løse opgaven har dominus installeret et komplet CTS-anlæg med tilhørende IBI-anlæg baseret på LON.

Der er placeret IBI kontrollere på alle etager til styring af lys og ventilation i de forskellige rum, samt lys i de tilhørende gangarealer. Lysstyringen foregår med 2 zoner i hvert rum via PIR og LUX følere, som dæmper lyset efter lysindfaldet, i en zone ved vinduer og en zone mod gangen. Brugerne har mulighed for overstyring via lokale afbrydere i rummene.
Ventilationen udføres  via VAV spjæld, som bruges ved kølebehov i rummene, og ved aktivitet (PIR)  i rummene. IBI Controlerne er af fabrikat Prolon, der er bundet op via LON, og bliver herigennem præsenteret på CTS-betjeningsskærmen (Honeywell SymmetrE™).

Selve CTS-anlægget består at Honeywell's Panther, Tiger og Lion undercentraler med tilhørende moduler. Til betjeningen benyttes Honeywell's hovedcenter SymmetrE hvor præsentationen og betjening af data fra undercentraler og IBI-anlægget foregår.

Til CTS-anlægget er punkter fra ventilation, varme, varmtbrugsvand, køleanlæg, serverrum, krydsfeltrum og diverse kritiske alarmer tilsluttet. Ved kritiske alarmer vil der blive sendt en SMS til driftspersonalet med besked om fejlen.

Læs mere om IBI-anlæg >>