Intranet

Kolding Sygehus

Fakta om løsningen

  • Alle undercentraler er WEB baseret, og anvender protokollen BACnet.
  • Der er ca. CTS 3000 punkter på Kolding sygehus
  • I IBI zoner styres varme, VAV spjæld, brand/røg spjæld.
  • Der styres via. Temperaturfølere og CO2 følere i rummet.

Som CTS hovedstation er leveret SymmetrE fra Honeywell. Softwaren er installeret på centralplaceret server hos sygehusets IT afdeling, og tilgås via. Web af flere samtidige brugere.
CTS hovedstation varetager udover almindelige betjeningsmæssige funktioner, også routning af opsamlede alarmer, til sygehusets overordnede alarmagent.
På sygehuset er der anvendt "Honeywell HAWK" undercentraler. Disse varetager integration af målere opkoblet via. M-bus, rumstyringer ol. opkoblet via. LONbus.

-frihed til at vælge leverandør

Da Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus i 2010 udbød "Moder Barn Center" afsnittet valgte de at udbyde CTS leverancen i fri konkurrence.  Kravet var at CTS anlægget skulle være baseret på den nye fælles standard - BACnet. Med BACnet kan alle førende CTS fabrikater "spille" sammen i én samlet løsning.

dominus leverer Danmarks første Sygehus installation med BACnet

XL WEB undercentraler og SymmetrE™ R410.0  Hovedstationen  er baseret på den åbne protokol BACnet.

I efterfølgende leverancer har dominus udbygget løsningen til også at omfatte Integrationsplatformen Hawk® som er en multigateway som integrerer tekniske anlæg  med MODbus, LON KNX og M-Bus i den samlede CTS løsningen.

Systemkonfiguration

Den aktuelle systemkonfiguration kan ses ved at klikke her.