Intranet

Hospice Djursland

Fakta om løsningen

Til projektet har dominus leveret et Honeywell SymmetrE™ CTS-anlæg med Excel 50 understationer og Prolon IBI bokse. Til hvert rum er leveret et betjeningspanel og en fjernbetjening. IBI Prolon bokse er placeret skjult under loft og dækker to komplette zoner. Boksen har klemmer til alle ledninger og har forsyning til alle eksterne enheder.

Følgende anlæg er tilkoblet CTS-anlægget: Ventilationsanlæg til køkken, ventilationsanlæg med varme- og køleflade til beboerstuer samt øvrige rum. 6 decentrale zonekøleflader, VAV zoner, blandesløjfer til gulvvarme og radiatorer, diverse udsugninger, brugsvandsstyringer, styring af beboerstuer og styring af øvrige rum.

Dertil kommer opsamling af tekniske alarmer og  opsamling af målerdata. Via CTS-anlæggets alarmpager videresendes vigtige alarmer fra Ilt-, vakum- og pumpebrøndsanlæg.

Læs mere om Honeywell SymmetrE™ >>
Læs mere om IBI >>

Individuel styring på beboerstuer

dominus har leveret nem og bekvem styring og betjening af de tekniske installationer på  Hospice Djursland

Med udsigt ud over Kalø Vig ligger det nye Hospice Djursland. Et hospicebyggeri på ca. 2.750 m2. Til dette projekt blev dominus valgt som CTS- og IBI leverandør af C.C. Contractor A/S, der som totalentreprenør vandt projektkonkurrencen sammen med Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Individuel rumstyring og betjening

Det specielle styrings-ønske ved Hospice Djursland projekt var især på beboerstuerne, hvor alle tekniske installationer let skulle kunne styres fra et centralt panel samt fra patientens "egen" fjernbetjening.

dominus har skabt en løsning, hvor alle tekniske installationer styres fra en LON rum-controller pr. stue. På den baggrund kan man fra stuens centralt placerede panel styre tænd/sluk/dæmp af alle lyskilder, styre gardiner og mørklægningsgardiner, åbne og lukke vinduer samt overstyre luftskiftet i rummet via et VAV-spjæld.

Til hver beboerstue hører desuden en fjernbetjening (ZAPPer), hvor beboeren fra sengen eller stolen kan styre de samme funktioner på nær luftskifte.