Intranet

Den nye forskerpark i Odense

Fakta om løsningen

  • 7626m2 bygning i flot arkitektonisk design.
  • IBI zoner  med VAV og Køl  og måling af luftkvalitet, temperatur.
  • Styring af diverse varme- og brugsvandsanlæg.
  • Idrætshal med strålevarme og ventilation og mulighed for opdeling i 3 zoner via foldevægge.
  • Naturlig ventilation i atrium.
  • Opkobling af alarmer for diverse elektriske anlæg.

dominus har vundet fagentreprisen på BMS-anlæg til Den nye Forskerpark i Odense.

Ejendomsselskabet Den fynske Forskerpark A/S bygger den nye forskerpark og et idrætshus på 7626 m2 på hjørnet af Campusvej og Moseskovvej i Cortex Park i Odense. Første spadestik til det nye hus blev taget d. 13 august.

De mange kvadratmeter skal danne rammen om et nyt forsknings-og uddannelsesmiljø for de Syddanske Forskerparker, Syddansk Universitet og University College Lillebælt. Ideen er at skabe et hus, hvor forskere og studerende kan besøge hinanden og lære af hinanden samtidig med, at de konkurrerer om at være først med løsningerne på morgendagens problemer.

Bygningen bliver organiseret som et fællesskab af fire mindre huse, som har et fælles centralt torv med højt til loftet. Lette bro- og trappeforbindelser skaber kontakt mellem de enkelte huse, så det er nemt at udveksle viden og idéer på tværs af organisationerne.

Bygherrens rådgivere er Cero Arkitekter, Rambøll og Schul Landskabsarkitekter.

dominus ser frem til samarbejdet på byggeriet som ifølge tidsplanen skal stå færdigt sommeren 2015.