Intranet

FN-Byen

Fakta om løsningen

Projektet udføres med en Honeywell SymmetrE™ R410.0  løsning med Honeywell understationer og Hawk® integrationsplatform

Omfang af integrationen på BMS-anlægget

 • Belysningsanlæg
 • Solafskærmning
 • Solcelleanlæg
 • Eltermiske anlæg
 • AV anlæg -
 • Køleanlæg
 • Lufttæppeanlæg
 • WEB IT anlæg
 • Sprinklercentral
 • Pumpebrønde
 • Brugsvandsanlæg
 • Varmeanlæg
 • Ventilation udsugningsanlæg
 • Komfortkøl
 • Proceskøleanlæg
 • Rumtemperatur og CO2 følere
 • Elforsyninger - fasebrudsrelæ
 • Udebelysning
 • Generatoranlæg
 • UPS anlæg
 • Vejrstation
 • Elevator
 • Målere
 • Vand på gulv
 • (Generatorrum - Atec)
 • Signaludveksling med sikring

 

Del af IBI anlæg.
Del af IBIanlæg.
Hårdtfortrådet alarm- og målersignal til CTS anlæg.
Eltracing af tagbrønde og vvs rør i cykelkælder
LON signaler til IBI anlæg
Hårdtfortrådede signaler til CTS
Del af CTS anlæg.
Del af IBI anlæg - betjening fra arbejdsstationer
Hårdtfortrådet alarmsignal for fælles fejl/alarm til CTS anlæg
Hårdtfortrådet alarmsignal for fælles fejl/alarm til CTS anlæg
Del af CTS anlæg.
Del af CTS anlæg.
Del af CTS anlæg.
Distribution til bafler og ventilation - en del af CTS anlæg.
Distribution til serverkøl - nødstrømsforsynet - en del af CTS anlæg.
Del af IBI anlæg.
Hårdtfortrådet alarmsignal til CTS anlæg.      
Hårdtfortrådede signaler til CTS anlæg.
Hårdtfortrådet alarmsignal til CTS anlæg.
Hårdtfortrådet alarmsignal til CTS anlæg.
Del af CTS anlæg.
Hårdtfortrådet alarmsignal til CTS anlæg.
Del af CTS anlæg.
Del af CTS anlæg. (Kølecentral - Johnson) (Serverrum - dominus)
Hårdtfortrådede signaler til CTS anlæg

- i København stod over for en større udvidelse - og dominus blev valgt som leverandør af CTS- og IBI-anlæg

dominus var med da FN Byen skød op som første skridt i byudviklingen af området Marmormolen og Langeliniespidsen I København.

Foruden FN-Byens 28.000 etagemeter blev der bygget 23.000 etm erhvervsbyggeri, det såkaldte erhvervsbånd. Lokalplanen gjorde også plads til 28.000 etm boliger, et hotel på 25.000 etm, en udvidelse af FN-byen på 17.000 etm, samt to erhvervstårne på i alt 58.000 etm.
Det er de seks FN-organisationer, der allerede boede i Danmark, der er blevet samlet i den nye FN-By, og dermed er de danske aktiviteter nu samlet i et fælles hus. De nye rammer styrker FN-organisationernes fællesskab og FN's profil i Danmark - og i sidste ende er det med til at fastholde København som en af verdens vigtigste FN-byer.

Til det storstilede FN-projekt leverede og installerede dominus CTS- og IBI-anlæg - og dermed sikrede man den totale integration af alle BMS-anlæg I FN-Byen. Løsningen omfatter en hovedcentral med HWEC SymmetrE, understationer HWEC XL 50 samt Prolon IBI bokse.

Hele integrationen af BMS-anlægget omfatter IBI-løsninger på:

Solafskærmning, belysningsanlæg, AV anlæg, ventilation, komfortkøl, rumtemperatur og CO2 følere.

Desuden leverede dominus integrerede CTS-løsninger til:

Solcelleanlæg, eltermiske anlæg, køleanlæg, lufttæppeanlæg, sprinklercentral, pumpebrønde, brugsvandsanlæg, varmeanlæg, proceskøleanlæg, elforsyninger - fasebrudsrelæ, udendørsbelysning, generatoranlæg, UPS anlæg, vejrstation, elevator, målere (vand, varme, el), vand på gulv, signaludveksling med sikring, diverse øvrige anlæg, olie-fedtudskiller, affaldssug, regnvandsgenbrug, køle-frostrum og blødgøringsanlæg.

Systemkonfiguration:

Den aktuelle systemkonfiguration kan ses ved at klikke her.

Mere information:

Læs mere om IBI >>