Intranet

DNU - det nye Universitetshospital

Fakta om løsningen

 • Projektet omfatter en CTS og IBI løsning, som skal styre og overvåge DNU's mange varme-, ventilations-, køle- og lysanlæg. Derudover indeholder dominus' løsning individuel styring af rum - dvs. sikre rette temperatur, luftkvalitet, lysniveau etc. Løsningen skal desuden minimere energiforbruget og optimere miljø, komfort og forsyningssikkerheden.
 • Løsningen er baseret på BACnet og er 100 % åben og vel dokumenteret
 • BMS server med én samlet betjeningsplatform
 • Systemet kan betjenes via Smartphone, Tablet og Web server opkobling
 • BACnet på alle niveauer:
  Server, CTS controllere og IBI rumcontrollere
 • Bruger kan fra Web server udføre ændring og tilføje punkter i BMS server, understationer og IBI controllere. Programmer i undercentraler kan f.eks. redigeres og downloades - remote
 • Integrationsværktøj med drivere for alle gængse standard Bus protokoller herunder booking systemer, adgangskontrol etc.
 • Antal brugere og punkter som systemet kan håndtere afhænger kun af systemhardware
 • Ét programmeringsværktøj: for CTS Hovedcentral, CTS undercentraler, for IBI controllere og for integrationsplatformen.
 • Programmeringsværktøjet "Coach" guider bruger gennem hele forløbet.
 • dominus løsningen omhandler hele spor S som udgør ca. 50 % af DNU

DNU har valgt dominus som CTS og IBI leverandør

Efter en lang udvælgelsesproces har DNU valgt at indgå kontrakt med dominus.

DNU har valgt CTS og IBI leverandør ud fra en række afgørende kriterier, som alle skønnes som afgørende for at skabe succes i projektet.

Kriterierne var, at samarbejdspartnerne skal have erfaring fra tilsvarende store komplekse projekter, at man skal have en organisation, der er gearet til at håndtere projektet samt at kombinationen af den tekniske løsning, stabilitet og pris har været optimal.

De konkrete udvælgelseskriterier var:

Tilbudspris 40 - 50 %
Funktionalitet og systemdesign 20-25 %
Service 10-15 %
Organisation, projektledelse og nøglepersoner 5-10 %
Kvalitetssikring; 5-10 %
dominus skal ifølge den indgåede rammeaftale levere CTS og IBI løsningen til DNU's spor "S", som udgør ca. 50 % af det samlede byggeri

Hjernen i DNU-løsningen

dominus tilbyder en fremadrettet løsning til styring, regulering, løsningen overvågning og integration af "andre" systemer. HAWK®-løsningen gør det muligt at integrere forskellige bussystemer i den samlede løsning uden brug af gateway-specifikt hardware og software. HAWK® understøtter som standard alle vigtige protokoller for bygningsautomatik, da protokoldrivere til BACnet, LON og MODbus er en fast bestanddel af HAWK®-pakken.

Udvalgte fordele for DNU-brugere

 • BACnet er 100% åben og vel dokumenteret
 • Systemet kan betjenes via Smartphone, Tablet og Web server opkobling
 • BMS server med én samlet betjeningsplatform
 • BACnet på alle niveauer: Server, CTS controllere og IBI rumcontrollere
 • Bruger kan fra Web server udføre ændring og tilføje punkter i BMS server, understationer og IBI controllere. Programmer i undercentraler kan f.eks. redigeres og downloades - remote
 • Integrationsværktøj med drivere for alle gængse standard Bus protokoller herunder booking systemer, adgangskontrol etc.
 • Ét programmeringsværktøj - for CTS Hovedcentral, CTS undercentraler, for IBI controllere og for integrationsplatform.
 • Programmeringsværktøjet "Coach" guider bruger gennem hele forløbet.
 • Antal brugere og punkter som systemet kan håndtere afhænger kun af systemhardware


Systemkonfiguration

Se systemkonfigurationen ved at klikke her >>

BACnet er 100% åben og vel dokumenteret
• Systemet kan betjenes via Smartphone,
Tablet og Web server opkobling
• BMS server med én samlet betjeningsplatform
• BACnet på alle niveauer:
Server, CTS controllere og IBI rumcontrollere
• Bruger kan fra Web server udføre ændring og tilføje
punkter i BMS server, understationer og IBI controllere.
Programmer i undercentraler kan f.eks. redigeres og
downloades - remote
• Integrationsværktøj med drivere for alle gængse
standard Bus protokoller herunder booking systemer,
adgangskontrol etc.
• Ét programmeringsværktøj - for CTS Hovedcentral,
CTS undercentraler, for IBI controllere og for
integrationsplatform.
• Programmeringsværktøjet "Coach" guider bruger
gennem hele forløbet.
• Antal brugere og punkter som systemet kan håndtere
afhænger kun af systemhardware