Intranet

Copenhagen Arena

Fakta om løsningen

Projektet udføres med en Honeywell Arena AX løsning med PC-hovedcenter.
Der anvendes Hawk® controllere som understationer og integrationsplatform.

Følgende anlæg styres reguleres og overvåges af CTS:
Fjernvarme med hovedvekslere
Trappevarmeanlæg
Køleanlæg
ca. 32stk. Ventilationsenheder/anlæg
53stk. Udsugningsanlæg
ca. 135stk. fancoils
Styring af brand- og røgspjæld
20stk. Varmetæpper.
Signaler for varmvandsanlæg og trykforøgeranlæg
Signal til eltracing
Opsamling af målerdata
Styring af udvendig lys
Overvågning af elforsyning i hovedtavler
Overvågning af UPS-anlæg
Signaler fra ABA-anlæg
Levering og integrering af vejrstation

dominus har vundet licitationen på BMS-entreprisen til Copenhagen Arena.

Arenaen er i Ørestaden lige syd for motorvejen. Sammen med indkøbscentret Fields og bydelens internationale virksomheder og hoteller skal arenaen medvirke til at drive byudviklingen i området.

Visionen for arenaen i Ørestad er at styrke idrætslivet, kulturlivet, bylivet og den økonomiske udvikling i Danmark.

Arenaen skal understøtte bylivet og tiltrække internationale investeringer til København og Danmark. Arenaen vil blive markedsført både nationalt og internationalt og være af høj by- og bygningsmæssig kvalitet målt op mod tilsvarende faciliteter rundt omkring i verden.

Københavns Kommune, By & Havn og Realdania er parterne bag opførelsen af arenaen.

Forretningsplanen bygger på en organisering, hvor Arena CPHX P/S opfører og ejer arenabygningen og derefter udlejer den til operatøren Live Nation. Når arenaen står færdig, skal Live Nation i eget navn udleje anlægget til brugere af arenaen.

dominus udføre et omfattende BMS-anlæg for samlede styring og overvågningen af de tekniske installationer. Projektet skal ifølge tidsplanen stå færdigt sommeren 2016.

Bygningens flotte design som er udført af tegnestuen 3XN i København.

Læs og se mere om projektet her >>