Intranet

Axeltorv

Fakta om løsningen

Projektet udføres med en Honeywell Arena AX løsning på server. Der anvendes Hawk® controllere som understationer og integrationsplatform.

Følgende anlæg styres reguleres og overvåges det overordnede BMS-anlæg:
Varmecentral
Trappevarmeanlæg
Køleanlæg
Rampevarme
Trykforøgeranlæg
Kølecentraler
Fancoils
ca. 180stk Måleropsamling fra hoved- og bimålere.
14stk. ventilationsanlæg
10stk. udsugningsanlæg
Styring af 262stk. brand- og røgspjæld
Signaler for varmvandsanlæg og trykforøgeranlæg
Signaler fra ABA-anlæg
Alarmer fra elevatorer
ca. 300 IBI-zoner med lysstyring, varmestyring samt VAV i møderum og kantiner.

dominus har fået BMS-entreprisen på Axeltorv som underleverandør til Züblin.

Axeltorv der skal rumme butikker, restauranter og kontorer, kommer til at omfatte 23.000 kvm, er udformet som en sammenvoksning af de 5 cirkulære figurer i forskellig højde, hvor højeste punkt bliver maksimalt 57 meter.

Totalentreprisen er på 750 mill. kr. og bygherren er Ejendomsselskabet Norden, ejet af ATP Ejendomme, PFA Pension og Industriens Pension.

Arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg arkitekter står bag bygningens flotte design.

Byggeprojektet opføres på den forhenværende Scala grund overfor Tivolis hovedindgang

dominus står for levering af et omfattende BMS-anlæg til styring af husets indeklima, lys og energiforbrug. Vi er stolte over at have fået opgaven på det store projekt. Opgaven kræver stort fokus blandt vores projektfolk og vi ser frem til udfordringerne på byggeriet der ifølge tidsplanen skal stå færdig ved udgangen af 2016.