Intranet

Århus Sygehus

Fakta om løsningen

Til at løse opgaven har dominus leveret og installeret Honeywell SymmetrE™ R410.2 Hovedcenter/CTS undercentraler og IBI controllere til styring, regulering og overvågning af: varme- og ventilationsanlæg og tekniske installationer.

128 rumstyringer, der omfatter: VAV spjæld efter CO2 samt rumfølere, radiatorer, vinduer og lys.
CTS-anlægget er efterfølgende udbygget bl.a med integration af 8 vitale nødstrømsanlæg, der er fordelt rundt på sygehuset. Integrationen udføres på MOD-bus via en Honeywell "HAWK" gateway.

Der kan udlæses og viderebehandles - spænding og strøm på generator i alle faser, frekvens, effekter, kølevandstemperatur, batterispænding samt diverse alarmer.

dominus har ansvaret for nødstrøm og CTS-styring på Dansk Neuroforskningscenter på Århus Sygehus

I 2007 prækvalificerede dominus sig til at deltage i CTS- og IBI projektet "Dansk Neuroforskningscenter", hvor bygherren var Århus Sygehus. Det førte til en rammeaftale i 2008 - og medio 2009 kunne dominus aflevere det færdige projekt.

HAWK og Honeywell

Til at løse opgaven har dominus leveret og installeret Honeywell SymmetrE™ CTS til styring, regulering og overvågning af: P-kælder, varme- og ventilationsanlæg og tekniske installationer. Dertil kommer 128 rumstyringer, der omfatter:  VAV spjæld efter CO2 samt rumfølere, radiatorer, vinduer og lys. Hele byggeriet er på ca. 8000 m2.

dominus har endvidere integreret 8 vitale nødstrømsanlæg, der er fordelt rundt på sygehuset. Integrationen udføres på MOD-bus via en Honeywell "HAWK" gateway, der samler forskellige systemer med forskellige protokoller.

Vigtige og brugbare data

Den centrale styring og overvågning giver let og overskuelig adgang til en række værdifulde data, der kan udlæses og viderebehandles på CTS-anlægget.

Det gælder spænding og strøm på generator i alle faser, frekvens, effekter, kølevandstemperatur, batterispænding samt diverse alarmer.

Læs mere om Honeywell HAWK gateway >>