Intranet

Aalborg Kaserner

Fakta om løsningen

Mellem  100 bygninger etablerer dominus et overordnet teknisk fiber netværk, hvor CTS og IBI systemets BACnet styreenheder tilsluttes.

50 brugsvandsstyringer
80 ventilationsanlæg reguleres og overvåges.
IBI - 600 rum - ventilation (VAV) styres efter Co2 følere,  radiatorer efter temperatur
og lys efter lysindfald og bevægelse.
Åbnes et vindue lukkes der ned for varmen -
en side gevinst er der overblik over vindues stilling.
BACnet baserede energimålere og vandmålere (flowmålere)
110 varmeanlæg,
Betjening af anlæg og rum foregår via Web betjening Smartsphone, eller fra PC.

Forsvaret moderniserer

Forsvaret valgte at indgå aftale med dominus A/S om modernisering af Aalborg kaserners CTS anlæg for et 2 cifret million beløb. Styringssystemer for mere end 100 bygninger, under Aalborg Kaserne, har gennemgået en gennemgribende modernisering. Investeringen er sket som en del af forsvaret energistrategi om at energi effektivisere forsvarets bygningsmasse

Mellem 100 bygninger har dominus etableret et overordnet teknisk fiber netværk, hvor CTS og IBI systemets BACnet styreenheder er tilsluttet.

Forsvaret vælger ren BACnet baseret CTS/IBI løsning fra dominus

Valget af BMS leverandør faldt på dominus fordi vi tilbyder en fremadrettet teknisk løsning, som også giver forsvaret den ønskede mulighed for frit at kunne vælge leverandør på sigt.

BACnet er en protokol, der tilbydes af alle førende CTS/BMS-leverandører.

Det giver den klarefordel, at bygherrer kan vælge den bedste løsning fra forskellige leverandører til hver enkelt bygge etaper og alligevel sikre én samlet brugerflade.

Populært sagt er det kun farven der adskiller de enkelte fabrikaters understationer - de er alle opbygget efter eksakt samme protokol

Forsvarets officielle pressemeddelelse kan læses her.

Systemkonfiguration

Du kan se systemkonfigurationen for Aalborg Kaserner her >>

Mere information

Du kan læse mere om BACnet her >>