Intranet

Kontor

- med motiverende indeklima

Et godt indeklima på kontoret øger motivationen og produktiviteten blandt medarbejdere - og nedsætter sygefraværet. Det er slået fast af talrige danske og internationale undersøgelser.

Samtidig vil den rigtige kombination af styringsprincipperne CAV (konstant luftmængde) og VAV (variabel luftmængde) - eller på dansk zonestyring - give virksomheden en energieffektivisering og dermed en mere energiøkonomisk drift.

Rumstyring i det enkelte kontor

dominus tilbyder rumstyring, hvor temperatur og luftmængde i de enkelte rum og kontorer styres individuelt, alt efter hvor meget de anvendes. Den gennemsnitlige luftmængde i rum med VAV er ofte kun halvdelen af rum med CAV. Det skyldes, at lokalerne ofte kun benyttes cirka 60% af arbejdstiden, og når de er i brug, belastes de kun med omkring 75%. Der er derfor meget store energibesparelser ved energistyring efter VAV-princippet.

I mange tilfælde vil brugeren betjene styringssystemet via et rum-panel. En anden betjeningsmulighed er at koble systemet på en standard internet browser, hvorfra der kan opnås adgang til husets CTS-anlæg, eller dele heraf, fra medarbejderens arbejdsstation.