Intranet

Hospitaler ...

- med effektiv bygningsautomatik

Et hospital er karakteriseret ved at omfatte en lang række følsomme specialrum,
der alle stiller store og individuelle krav til bygningens styringssystem. Kravene i operationsstuer, laboratorier, apotekerproduktion og isolationsrum er forskellige, men alle steder er en effektiv og pålidelig bygningsautomatik af stor betydning.

Hos dominus har vi stor erfaring i at løse hospitalernes specielle udfordringer.
På det moderne hospital vil driftspersonale, sygeplejersker og i nogen grad
patienterne selv kunne regulere alt fra temperaturer, persienner og lys helt
ned på rumniveau.

Ved nybyggeri og renovering

dominus kan skræddersy individuelle og intelligente bygningsinstallationer efter
ønsker og behov - og løsningerne opfylder altid både de sikkerhedsmæssige og
de tekniske krav på et hospital.

Løsningerne omfatter blandt andet software til regulering af fortrængnings-, opblandings- og behovsstyret samt individuel ventilation, renrumsteknik og medicinske gasser. Softwaren giver brugeren mulighed for at registrere data, flow og temperaturer
samt dokumentere alle tænkelige processer.

En dominus løsning er også ideel i forbindelse med renoveringsprojekter, da
vi har stor erfaring i samkøring med andre CTS-fabrikater såsom Honeywell,
TAC og Siemens.