Intranet

Effektiv styring af indeklima i butikscenter

Både kunder og ansatte i et butikscenter har krav på et behageligt indeklima. Samtidig er det gode indeklima en forudsætning for, at de ansatte har overskud til at give en god betjening, og at kunderne kan koncentrere sig om det, de er kommet for; nemlig at handle!

dominus leverer effektive løsninger - typisk i form af et komplet CTS-anlæg, som foruden ventilation og udluftning styrer og regulerer alle de tekniske anlæg i butikscentret. Det handler også om energibesparende foranstaltninger og energieffektivisering.

Butikscenter med fleksibilitet

Det er også muligt at integrere energistyringen i CTS-anlægget, så alle værdier fra målerne i de enkelte lejemål bliver registreret og kan bruges til individuel afregning.

CTS-anlægget betjenes oftest af centrets tekniske personale, og dominus sørger for den nødvendige oplæring samt service efter aftale. dominus anvender den seneste
LON teknologi, som giver brugeren stor fleksibilitet ved ændringer
af lejemål, flytning af vægge eller udvidelser.

  • Serviceaftale

    Med en modulopbygget serviceaftale fra dominus, sikrer I, at jeres anlæg kører med lavest muligt energiforbrug. Læs mere >>